Muzeum

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w 2006 r. udostępniło zwiedzającym Galerię Historyczną, w której zgromadzono przedmioty związane z historią regionu. W tym samym roku rozpoczęto oprowadzanie po galerii i darmowe wycieczki z przewodnikem po ruinach fabryki benzyny syntetycznej

Hydrierwerke Pölitz AG
.

Utworzone w 2010 r. Muzeum Historyczne "Skarb" to kolejny krok w rozwoju Stowarzyszenia i kontynuacja jego prac związanych z ochroną dóbr kultury, ich gromadzeniem, konserwacją i ich udostępnianiem.

Muzeum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) oraz postanowień Regulaminu Muzeum.

Muzeum posiada następujące działy:

Dział historii regionu - gromadzi wszelkiego rodzaju przedmioty i dokumenty związane z historią miasta Police i jego najbliższych okolic. Posiadamy m.in. eksponaty z hitlerowskich obozów zlokalizowanych w czasie II wojny światowej w Policach i z fabryki benzyny syntetycznej, w której produkowano paliwo dla niemieckiej armii.

Dział techniki użytkowej - gromadzi zbiory z zakresu rozwoju społeczno-technologicznego podzielone na następujące kategorie: radio i tv, sprzęt biurowy, telefony, narzędzia, komputery, artykuły gospodarstwa domowego, zegary, fotografia, kolejnictwo itp.

Dział oręża - gromadzi militaria m.in. broń klasyczną (konwencjonalną) białą, palną i pancerną, umundurowanie, wyposażenie wojskowe takie jak: kabury, hełmy, maski ochronne, menażki, manierki, nieśmiertelniki itp.

Dział dokumentów - gromadzi wszelkiego rodzaju dokumentację historyczno-techniczną oraz historyczno-społeczną m.in. posiadamy bogatą kolekcję dokumentów i zdjęć z okresu II wojny światowej.

Serdecznie zapraszamy.

Przejdź do:

Strona Główna>Muzeum (aktualnie przeglądane)