O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "SKARB" działa od 2006 roku. Jesteśmy grupą pasjonatów, która interesuje się historią regionu oraz integruje ze sobą kolekcjonerów.

my

Naszym celem jest propagowanie i ochrona walorów historycznych oraz dóbr kulturowych i zabytków powiatu polickiego. Opiekujemy się terenem fabryki benzyny syntetycznej Hydrierwerke Pölitz AG.

W każdą sobotę o godzinie 10.00 oprowadzamy wycieczki po ruinach fabryki, w trakcie których zapoznajemy uczestników z historią, mitami i legendami krążącymi na temat tego tajemniczego miejsca. Oprócz tego prowadzimy muzeum, w którym kolekcjonujemy pamiątki z przeszłości. Bierzemy też czynny udział w konferencjach, zebraniach i sympozjach poświęconych historii, krajoznawstwu, turystyce i przyrodzie. Organizujemy również zajęcia popularyzujące historię i walory przyrodnicze naszego regionu.

Skład:

Marek Jacek Iwona Anita

Skład komisji rewizyjnej:

  • Anna Rybarczyk
  • Jacek Porzeziński
  • Piotr Wiśniewski

W naszym stowarzyszeniu działają Grupy Tematyczne:

  • Grupa Historyczna
  • Grupa Eksploracyjna
  • Grupa Rekonstrukcji Historycznej
  • Grupa Kolekcjonerska